Desztinációmárkázás

2020.10.09

5 elv, melyek mentén sikeresen felépíthetjük és menedzselhetjük márkánkat

Néhány éve Robert Govers, Erik van 't Klooster és Gerard Van Keken Hollandiában kifejlesztett egy eszköztárat, mely alapján a városok, régiók, desztinációk és országok sikerre vihetik márkafejlesztésüket. 

Lássuk hát:

Desztinációmárkázási elvek: globalizált világunkban a helyek, mint desztinációk versenyeznek a figyelemünkért. Ebben a versengő környezetben a desztinációmárkázás segíthet kialakítani a megfelelő identitást, hogy befolyásolhassuk a rólunk kialakult képeket és így a releváns célpiacokat. Fenntartható versenyelőny megteremtése a cél, a nemzeti, regionális, lokális tér identitására építve. A szerzők szerint a desztinációmárkázás lényege abban áll, hogy megteremtjük az építő linkeket a hely identitása, szelleme, a termékkínálata, a látogatók (turisták, potenciális befektetők stb.) helyben tett tapasztalatai és előzetes elképzelései között.

A kommunikáció (mely nem összekeverendő a promócióval) az egyik legfontosabb cselekvési tér, mely segítségünkre lehet ebben, de talán még inkább lényeges a desztinációmárkázás során magának a desztinációnak a megteremtése, felépítése együttműködések hálózatával. 

Az építkezés folyamata tulajdonképpen a termékfejlesztés és mindazon cselekvések sorozata, melyek megteremtik a márka szükségleteit (például infrastruktúrafejlesztés, események, együttműködési programok vagy épp jellegzetességek vagy egyéb szimbólumok megteremtése).

Az együttműködés lényege abban áll, hogy megteremtsük a közös teret az érdekcsoportok (stakeholderek), a magán- és állami szektor és a civil társadalom között annak meghatározására, hogy mi teszi a helyet egyedivé és vonzóvá, és hogy biztosítsuk, hogy az intézmények, vállalatok, ahogy a lakosság is, magáénak érezze a márkát.

Összegezve: egyetértenek Simon Anholttal, a desztinációmárkázás neves szerzőjével, miszerint: "a tettek többet érnek a szavaknál".

Következzen az 5 desztinációmárkázási alapelv:

1. Megkülönböztethetőség

A desztinációmárkázás a hely megkülönböztethetőségéről szól. Mi teszi a helyedet egyedivé, amikor a többi hellyel, versenytárssal szállsz ringbe? Melyek márkád alapvető értékei? Mit ígér maga a márka?

2. Hitelesség

A desztináció márkájának alapja, hogy bevonjuk az érdekcsoportokat:

  • a hely kulcsfontosságú jellemzőinek meghatározásában;
  • hogy megtaláljuk a kapcsolódást a releváns piacok meglévő képzettársításaihoz (azaz mit is gondolnak rólunk mostanában az emberek),
  • és milyen gyakorlati tapasztalatokat szereznek nálunk, rólunk.

3. Légy emlékezetes!

Ha egy hely egyedi és megkülönböztethető, akkor emlékezetes marad számunkra. Az emlékezetes azt jelenti, hogy szívünkben élményekkel összekapcsolt, pozitív emlékek maradnak a hellyel kapcsolatban. Így ezeket előhívva az az érzésünk támad, hogy akár élnénk vagy befektetnénk itt, vagy visszatérnénk még ide.

4. Együttes cselekvés

A desztinációmárkázás nem felülről jövő kezdeményezés és cselekvések sorozata, hanem kizárólag akkor fogja a vágyott és a legjobb eredményeket hozni, ha felépítésében és fenntartásában szorosan együttműködik a (helyi) kormányzat, a gazadaság, a civil szektor és a célcsoportok (befektetők, külföldiek, turisták, sajtó stb.)

5. A desztináció megteremtése

A desztinációmárkázás nem egy jó szlogenből, logóból és sokat ígérő reklámkampányokból áll. Korunkban, amikor az élményszerzés áll a középpontban, a desztinációmárkázási stratégiának meg kell hódítania a látogatók szívét és figyelmét. Ezek alapján a desztinációmárkázás sikerének kulcsa a megvalósítható és megvalósított irányelvek, innovációk, események, befektetések és szimbolikus tettek egymást támogató sorozata.

A blogbejegyzés alapjául szolgáló cikk eredeti nyelven és formában megtalálható: https://placebrandobserver.com/5-place-branding-principles-to-guide-brand-development-management/.